ביטוח מחלות קשות

ביטוח מחלות קשות הינו ביטוח המעניק פיצוי, בסכום מוסכם מראש, במקרה של מחלות או אירועים רפואיים חמורים שאירעו למבוטח והמצוינים בפוליסת הביטוח.

ביטוח זה נותן מענה, בין היתר, לכיסוי הוצאות רפואיות הקשורות במחלות או לכיסוי הוצאות אחרות שנגרמו עקב מצבו הרפואי של המבוטח.

למעשה, הפוליסה מעניקה הגנה כלכלית למבוטח ולמשפחתו, במקרה בו יחלה במחלה קשה או ילקה באירוע רפואי מורכב.

התקשרו עכשיו

הצעת מחיר לביטוח

    בחר סוג ביטוח:

    הפרטים שלך: