ביטוח מחלות קשות

ביטוח מחלות קשות הינו ביטוח המעניק פיצוי, בסכום מוסכם מראש, במקרה של מחלות או אירועים רפואיים חמורים שאירעו למבוטח והמצוינים בפוליסת הביטוח.

ביטוח זה נותן מענה, בין היתר, לכיסוי הוצאות רפואיות הקשורות במחלות או לכיסוי הוצאות אחרות שנגרמו עקב מצבו הרפואי של המבוטח.

למעשה, הפוליסה מעניקה הגנה כלכלית למבוטח ולמשפחתו, במקרה בו יחלה במחלה קשה או ילקה באירוע רפואי מורכב.

Call Now Buttonהתקשרו עכשיו דילוג לתוכן

הצעת מחיר לביטוח

    בחר סוג ביטוח:

    הפרטים שלך: